Selamat Datang ke Laman Blog PKG Jasin

OBJEKTIF

*Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknopen.
*Mengumpul dan menyebar maklumat profesional pendidikan,khususnya dalam teknopen ke sekolah-
sekolah.
*Meningkatkan keberkesanan pengurusan dan penggunaan Pusat Sumber Sekolah (PSS).
*Membantu dalam menghasil bahan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk sekolah-sekolah.
*Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru-guru dalam teknologi maklumat.
*Menyediakan kemudahan-kemudahan bagi aktiviti profesional pendidikan untuk guru-guru dan
masyarakat setempat.