Selamat Datang ke Laman Blog PKG Jasin

Monday, July 4, 2011

Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Melaka BENGKEL MENGOPTIMUM PENGGUNAAN DAN PENGINTEGRASIAN SUMBER PENDIDIKAN

Guru-guru yang telah mengikuti Bengkel Mengoptimum Penggunaan Dan Pengintegrasian Sumber Pendidikan Berasaskan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran di BTPN Melaka dikehendaki melaksanakan 'in-house training' kepada guru-guru lain di sekolah masing-masing sebelum 11 Julai 2011.
Sila muat turun Borang Laporan 'In-house Training' di http://btpnmel.moe.edu.my/portal/

No comments:

Post a Comment